S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și FLAMINGO, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului flamingocollection.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

FLAMINGO își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului flamingocollection.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul FLAMINGO și pentru care S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul flamingocollection.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

FLAMINGO poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.
Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul flamingocollection.ro cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

•Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
•Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
•Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
•Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

FLAMINGO colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. FLAMINGO poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

•Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
•Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar FLAMINGO le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

FLAMINGO poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale FLAMINGO și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

FLAMINGO nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul flamingocollection.ro.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul flamingocollection.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția FLAMINGO vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul flamingocollection.ro în următoarele scopuri:

•facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
•livrării acestora;

FLAMINGO nu colectează date pentru plățile online. Plățile online sunt efectuate prin servicii de tip “third party” precum mobilPay.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul Site-ului flamingocollection.ro vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L., în calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal.

S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa [email protected].

La adresa de mail [email protected], utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către flamingocollection.ro, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către flamingocollection.ro. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată flamingocollection.ro la adresa de mail [email protected]

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către flamingocollection.ro sau este nemulţumit de modalitatea în care flamingocollection.ro a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Politica de Confidentialitate GDPR

PRELUCRARE DATE PERSONALE CONFORM REGULAMENT (UE) 2016/679

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții.

1. Principii de protectie a datelor

 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime (prezentate la pct. 3) .
 • Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimţământul rămâne în vigoare până la notificarea SC VITRIN MODASTIL SRL în acest sens de către dumneavoastră;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte, decat in cazul in care acest lucru este necesar pentru realizarea scopurilor prezentate la pct 3.;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Date personale si colectarea lor

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

 • Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana fizica subiect, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon mobil sau fix si alte date de contact similare necesare realizarii contactului cu dvs in vederea procesarii comenzilor plasate sau pentru orice alte obiective planificate in relatia cu dvs;
 • Colectam date de logare pentru accesarea contului shop online flamingocollection.ro;
 • Colectam prin Google Analytics date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre ;
 • Colectam prin Google Analytics date despre caracteristicile pe care le utilizati, articolele pe care le achizitionati de pe paginile noastre web pe care le vizitati ;
 • Colectam prin Google Analytics date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre, respectiv locatie geografica, limba, sistem de operare. Nu se colecteaza informatii despre aplicatii software instalate pe dispozitiv, sau chei de produs.

IMPORTANT: TOATE INFORMATIILE COLECTATE DE GOOGLE ANALYTICS PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR NOASTRE SUNT DOAR LA NIVEL STATISTIC, ELE NEPUTAND FI ASOCIATE UNEI ANUMITE PERSOANE. ESTE POSIBIL CA GOOGLE ANALYTICS SA STOCHEZE INFORMATII REFERITOARE LA IP, DAR ACELE INFORMATII NU NE SUNT DISPONIBILE. NOI PUTEM VEDEA DOAR DATELE GENERATE STATISTICE.

3. Scopul colectarii datelor personale

 • orice comunicare legata de informarea persoanei fizice privind validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile achizitionate de pe magazinul online flamingocollection.ro;
 • orice comunicare legata de informarea persoanei fizice privind expedierea postala/curierat de mostre, materiale informative, materiale promotionale;
 • orice comunicare catre persoanele fizice din baza noastra de date legata de trimiterea de newslettere informative si/sau alerte periodice, noutati privind produsele, formulare de feedback, sau alte actiuni sau activitati ale companiei, transmise prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS, Messenger) a persoanei fizice;
 • respectarea obligatiilor legale;

IMPORTANT: De asemenea, acolo unde este cazul sau situatia o impune pentru realizarea scopului definit mai sus (cu titul de exemplu:  expediere unei comenzi, procesare unei comenzi cu plata cu cardul, expedierea de colete cu mostre, materiale informative/promotionale), SC VITRIN MODASTIL SRL poate furniza datele cu caracter personal altor companii partenere, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizori de servicii in IT, sau alte servicii similare.  Daca nu sunteti de acord cu divulgarea datelor personale acestor companii, sunteti rugati sa contactati DPO la adresa de email [email protected].

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

4. Utilizarea datelor personale

 • vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionat (pct. 3);

5. Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea, atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise catre DPO la adresa de email [email protected].

6. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

 • aveti dreptul de a solicita in orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate;
 • pentru pastrarea datelor personale actualizate, va recomandam sa ne informati despre orice schimbare sau discrepanta;

Consimţământul exprimat va rămâne valabil până la retragerea lui de către dumneavoastră.

Odata ce v-ati exprimat in scris dezacordul, datele dvs. personale nu vor mai fi procesate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Consimţământul poate fi retras oricând, în mod gratuit, accesand link-ul de DEZABONARE din footer-ul oricarui email primit de la NUME COMPANIE sau adresand direct cererea dvs. in scris pe email [email protected].

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale, precum si pentru pentru orice nemulţumire legată de prelucrarea datelor personale, vă puteţi adresa utilizând adresa de email [email protected].

Vă reamintim drepturile acordate de Regulamentul General privind Protecţia Datelor 679/2016, inclusiv dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de ştergere.

Puteţi să vă exercitaţi oricare din aceste drepturi prin email la adresa [email protected] sau  să ne transmiteți o scrisoare semnata si data la sediul nostru. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

7. Actualizari ale acestei politici de confidentialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-urile companiei, versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Drepturile utilizatorilor

•dreptul la informare (operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal);
•dreptul de acces la date (inclusiv procedura exactă de urmat, adresa de e-mail folosită);
•dreptul de intervenție asupra datelor (inclusiv procedura sau posibilitatea de remediere prevăzută în site);
•orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
•dreptul de opoziţie (persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări);
•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
•dreptul de a se adresa justiţiei

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

FLAMINGO poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

•realizării de analize/rapoarte;
•realizării de informări;
•publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către FLAMINGO

Securitatea datelor colectate

FLAMINGO utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția FLAMINGO este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

Protecția datelor personale

În conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că societatea noastră înregistrează date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prevăzute de lege, conform notificării cu numărul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.

Prin comenzile pe care le realizați, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră de contact să fie prelucrate de către S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L..

S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ce va fi trimisă prin email la adresa [email protected].

La adresa de mail [email protected], utilizatorul poate solicita informaţii detaliate privind datele preluate, stocate şi procesate de către flamingocollection.ro, poate solicita, în mod gratuit, modificarea sau rectificarea acestora, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor preluate, stocate şi procesate de către flamingocollection.ro. Acest drept al utilizatorului este permanent şi poate fi exercitat oricând printr-o cerere adresată flamingocollection.ro la adresa de mail [email protected]

În situatia în care utilizatorul se consideră prejudiciat din cauza preluării, stocării sau procesării datelor sale personale de către flamingocollection.ro sau este nemulţumit de modalitatea în care flamingocollection.ro a gestionat o cerere a sa privind aceste date, el se poate adresa instanţei, conform dispoziţiilor legale în materie.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului FLAMINGO, website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de FLAMINGO.

Minori

FLAMINGO nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. FLAMINGO poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați acest Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către FLAMINGO și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Termeni și condiții de utilizare

Va rugăm să accesați și secțiunea Termeni și conditii de utilizare care se aplică, de asemene, accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca, mai întâi, o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L.. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din raza teritorial-administrativă unde se găsește sediul S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L..

S.C. VITRIN MODASTIL S.R.L.
Str. Cuza-Voda nr.12
700036 Iasi
RO36869056
J22/2697/2016